Utegym i Asa

Asa sockenråd kommer under 2015 verka för att ett "utegym" byggs i Asa. Styrelsen har startat en arbetsgrupp för detta ändamål. Mer information om detta projekt kommer att tas upp på årsmötet 26 mars samt kommuniceras på vår hemsida. Är du intresserad av att vara med i projektgruppen ?

Kontakta i så fall någon av oss i styrelsen eller maila oss på asa.sockenrad@gmail.com