Trafikverket - skyltar och linjer

Under hösten och vintern har sockenrådet haft en kontinuerlig dialog med trafikverket angående välkomstskyltar till Asa Socken. Påtryckningar om avsaknade väglinjer på vägen mellan Asa och Lammhult har också gjorts. Dessa brister har åtgärdats.