Stentippar

Stort behov av stentippar utmed bredbandsdragningen- Stentippar är områden där uppgrävda stenar kan deponeras. Lämpliga platser är hålor eller fuktiga områden som behöver bättre bärighet. Platserna ska också ligga nära / utmed fiberdragnigen. Entreprenörerna döljer stenarna med jordmassor så att det ser fint ut efteråt.  - Kontakta entreprenörerna om du ett lämpligt område eller har frågor !