Ny broschyr om Sigfridsleden

Växjö Kommun arbetar med att uppdatera information om Sigfridsleden. Sockenrådet och hembygdsföreningen har under vintern varit delaktiga i arbetet. Den nya broschyren beskriver ledens sträckning (från Växjö - till Asa) och sevärdheter som finns utmed leden .