Översyn av vägarna i Asa

Representant från Sockenrådet har tillsammans med Trafikverket tittat på möjliga förbättringar av våra vägar. Trafikverket uppskattade vårt initiativ och tog tacksamt mot våra synpunkter.  Vi visade upp en rad olika exempel och vi kunde ha en konstruktiv dialog om förbättringarna.

 

Några tidpunkter på när åtgärder skulle genomföras kunde inte preciseras men våra förbättringsförslag är med i deras prioritering och planering och det känns skönt.