Ny översiktsplan Växjö Kommun

Asa Sockenråd har lämnat in synpunkter på den förslagna översiktsplanen för Växjö Kommun.

 

Läs vårt yttrande här:  ASA Synpunkter nya ÖP