Kallelse till digitalt Årsmöte 18 mars 2021

Digitalt årsmöte på Teams den 18 mars kl. 19.00 för Asa sockenråd. Två årsmöten hålls efter varandra, det framskjutna årsmötet 2020 och 2021 års årsmöte.

  • Nya Asabor hälsas välkomna

  • Årets Kronobergare Emma Ekaremål, Asa Herrgård medverkar och berättar om framtidsplanerna.

 

Anmäl dig till asa.sockenrad@gmail.com

 

Sockenrådet bjuder på smörgåsbakelse som du efter anmälan kan hämta på Asa Herrgård.

Anmälan till mötet senast 10 mars så får du länk och instruktioner till mötet samt när du kan hämta smörgåsbakelsen.

Medlemmar i sockenrådet är alla folkbokförda i Asa socken

 

Välkommen gammal som ung!

Styrelsen Asa sockenråd