26/2 Informationsmöte med Växjökommun

Växjö kommun bjöd in kommunpolitiker, utvalda tjänstemän och samtliga sockenråd i kommunen till

ett informationsmöte.På programmet stod genomgång av det nyss antagna landsbygdsprogrammet, LIS-planen

(landsbygdsutveckling i strandnära läge) samt en allmän frågestund

Deltagare från Asa Sockenråd var Axel Hjelmer och Jonas Karlsson