Information om bredband i Asa

Du undrar säkert hur det går med din/er intresseanmälan om att få fiber till din bostad eller

fritidshus. Och vi kan säga att intresset har varit mycket stort och att ca 90 % av alla

permanentboende i Asa har anmält ett intresse för att få fibernätverk när vi varit runt i bygden och

ställt frågan. Även många fritidsboende har anmält intresse och total är det i nuläget över 150

fastigheter som har visat intresse. Detta motsvarar nästan 2 av 3 fastigheter i socknen.

Detta är mycket positivt, men när vi haft möten med Wexnet och de räknat på kostnaderna för att

genomföra fiberdragningarna i bygden så har vi kunnat konstatera att vi behöver mer stöd av Växjö

kommun för att komma ned till en rimlig kostnad. I den första kalkylen räknande man med att Växjö

kommun skulle stå för stamledningen mellan Källreda och Lammhult, men eftersom Asa är en stor

socken och glest folkat behövs hjälp med ytterligare en stamledning.  Asa sockenråd har därför

lämnat in en skrivelse till kommunen där vi hoppas på deras stöd för detta. Samtidigt har Wexnet

lämnat in en projektansökan till länsstyrelsen för att få stöd från Landsbygdsprogrammet med att

finansiera delar av fiberdragningen i Asa. Sista datum för denna omgång att söka

Landsbygdsprogramsstöd var den 15 oktober så nu väntar vi främst på vad utfallet av ”vår ansökan”

kommer att bli, men det dröjer nog ett tag, troligen till februari/mars 2016. Vi hoppas också på att

kommunen stöder vår landsbygd. Vi har under tiden en fortgående dialog med Wexnet och Växjö

kommun.

Du kan följa det fortsatta arbetet på vår hemsida  http://asasocken.se/

 

Med vänlig hälsing

Vi som arbetat med rekryteringsarbetet i sommar

Stefan Carlsson, Carina Härlin, Jan-Olov Gustavsson, Ing-Marie Johansson, Siwi Ahl,

Jenny Liljengren, Jonas Karlsson, Lars-Johan Svensson, Axel Hjelmer