Grannsamverkan mot brott i Asa

Vi startar 2015

Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är en metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Metoden minskar risken för inbrott med minst 25%.

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Vi har delat upp Asa socken i sex olika områden vilka var och en har en kontaktperson. Kontaktpersonerna får kontinuerligt information från polisen om vilka oegentligheter som pågår i kommunen. Om det är något som särskilt rör Asa socken kommer kontaktpersonen att kontakta samtliga i området som är med i grannsamverkan. Omvänt kan man kontakta kontaktpersonen som sedan vidareförmedlar informationen till närpolisen.

Dessutom får du tips om hur du kan skydda ditt hem. För att försvåra för tjuven finns en rad åtgärder var och en kan vidta. Hemsäkerhet genomförs i tre steg: Utöver Grannsamverkan är det också viktigt att se över sitt mekaniska skydd som kan kompletteras med larm. Vi rekommenderar även märkning och registrering av värdeföremål.

Kontakta Ingvar Lilja (070-699 96 92) så får du reda på vilken kontaktperson som gäller för ditt område.

Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är en metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Metoden minskar risken för inbrott med minst 25%.

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i bostadsområden.

Vi har delat upp Asa socken i sex olika områden vilka var och en har en kontaktperson. Kontaktpersonerna får kontinuerligt information från polisen om vilka oegentligheter som pågår i kommunen. Om det är något som särskilt rör Asa socken kommer kontaktpersonen att kontakta samtliga i området som är med i grannsamverkan. Omvänt kan man kontakta kontaktpersonen som sedan vidareförmedlar informationen till närpolisen.

Dessutom får du tips om hur du kan skydda ditt hem. För att försvåra för tjuven finns en rad åtgärder var och en kan vidta. Hemsäkerhet genomförs i tre steg: Utöver Grannsamverkan är det också viktigt att se över sitt mekaniska skydd som kan kompletteras med larm. Vi rekommenderar även märkning och registrering av värdeföremål.

Kontakta Ingvar Lilja (070-699 96 92) så får du reda på vilken kontaktperson som gäller för ditt område.