Hastighetsgränsen på riksväg 30 åter 90 km/h

Sockenrådet undertecknade Lammhult Samhällsförenings skrivning och protest mot sänkning av hastigheten på riksväg 30.

 

Hastigheten ändrades men överklagades. Överklagan gav resultat och nu har hastighetsgränsen ändrats tillbaka