Asa på Lammhultsdagen - deltagare sökes

Lammhultsdagen är den 17 juni

 

Sockenrådet vill att Asa ska närvara på något sätt.

Sockenrådet söker personer som vill vara med i en arbetsgrupp och organisera en aktivitet denna dag

 

Kontakta oss på asa.sockenrad@gmail.com