Anmälan till TryggaGatan

TryggaGatan är en webbsida för Grannsamverkan, med huvudsaklig uppgift att förenkla och snabba upp spridning av information från polisens informatörer inom området för grannsamverkan.

Polisen i Växjö använder sig av TryggaGatan för att så snabbt som möjligt sprida sin information.

Är du med i TryggaGatan får du informationen direkt och utan mellanhänder. TryggaGatan fungerar i mobilen, surfplattan och datorn.

Grannsamverkans kontaktmän i Asa finns kvar och till dem kan du vända dig om du misstänker att någotbrottsligt är på gång.
Huvudkontaktman är Ingvar Lilja, tel 070-6999692, mailadress: ingvarlilja@hotmail.com. Snabbast går sms med uppgifter om bilnummer mm.
Han är också administratör för TryggaGatan och kan sprida information som vi har inom vårt område. Han svararockså gärna på frågor om Grannsamverkan och TryggaGatan och har fortlöpande kontakt med polisen.
Du som inte redan är med i TryggaGatan kan gå in på www.tryggagatan.se och anmäla dig att bli medlem i område Lammhult-Aneboda-Berg, Asa 1-6.