Information från styrelsen

Här hittar du information från stryrelsemötena samt årsmötesprotokoll

För att kontakta oss skicka ett e-post till asa.sockenrad@gmail.com

 

Följande personer ingår i styrelsen:

Carina Härlin, Lillabråten, ordförande

Stefan Carlsson, Loftsryd

Anna Håkansson, Långsryd

Sivi Persson Ahl, Asaryd

Axel Hjelmer, Kråketorp

Jonas Karlsson, Knutstorp

Ingmarie Johansson, Hisshult

 

Suppleant

Torbjörn Borensved, Asa