Vår Kyrka och levande mötesplatser i Asa

Asa Kyrka

Lammhults församling är det nya samlingsnamnet. Den består av kyrkorna i Lammhult, Aneboda, Asa och Berg. Församlingens styrelse är ett Församlingsråd, bestående av 10 ledamöter och församlingspräst. Bernhard Hjelmer, Kråketorp, är ende ledamoten från Asa.
Varje kyrka kan bilda ett Verksamhetsråd för att ta tillvara och utveckla kyrkans verksamhet och innehåll.
Asa Kyrkas Verksamhetsråd bildades i våras. Det består av 6 personer: Tobias Stark, Yngve och Inglis Hultberg, Irmelin Andersson, Bernhard Hjelmer och Gudrun Liljengren.
.