Partytält

Sockenrådet har köpt ett partytält som ska kunna användas vid föreningsaktiviteter. Mellan dessa tillfällen har boenden i Asa möjligheter att hyra tältet .

Kostnaden för att hyra är 500 kr och betalas in till bankgiro 316-6741

Kontakta Jonas Karlsson 070-301 93 15 för mer info.