Grannsamverkan mot brott i Asa

Under 2014 har vi startat ett arbete med grannsamverkan mot brott i Asa.

Grannsamverkan sker i samarbete med lokal polis och är en metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Metoden minskar risken för inbrott med minst 25%. Syftet med Grannsamverkan är att göra hembygd mindre attraktiv för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från de boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Sockenrådet vill med detta initiativ minska brottsligheten, öka tryggheten och därmed också trivseln i Asa socken.

Via Trygga Gatan får vi löpande information om vad som händer i vårt närområde.

Utöver löpande information får du även tips om hur du kan skydda ditt hem. Det handlar om att försvåra för tjuven och det finns en rad åtgärder var och en kan vidta. Hemsäkerhet genomförs i tre steg:

Gå med i Grannsamverkan.

Se över ditt mekaniska skydd som kan kompletteras med larm.

Polisen rekommenderar även märkning och registrering av värdeföremål.

Kontakta Ingvar Lilja (070-699 96 92) så får du reda på vilken kontaktperson som gäller för ditt område.