Genomförda projekt

Returstation i Asa

Projektet har avslutats efter utredning. Returstationen skulle inte uppfylla de krav som finns då vi inte är tillräckligt många invånare i socknen och att Asa saknar en livsmedelsbutik.