Information om Bredband

Januari -  2018

Nu har de flesta av fastigheterna som anslutit sig till fiberprojektet fått fibern in i huset. På grund av att samarbetet med Eon dragit ut på tiden finns det fastigeheter i området kring Asaryd som fortfarande väntar. Men arbetet beräknas vara färdigt kommande månader.

 

December - 2017

Mycket sten och berg i västra delen av socknen. Arbetet går enligt plan. Flera maskingrupper är igång.

Stort behov av stentippar

 

September - 2017

Byggstartsmöte 19 september - Äntligen invigning

Upphandling av entreprenör är klar och alla tillstånd är på plats. - Nu gräver vi !!

 

November - 2016

Wexnets projekteringsarbete går enligt plan och vi har en löpande dialog med Wexnets projektorganisation. Vår lokala kännedom om Asa är värdefullt i projektet.

 

Oktober - 2016

Sockenrådet blir inbjudna att delta i ett bredbandsmöte med Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht. Sockenrådets representat framförde hur viktigt det är att kommunen och aktörer som Wexnet och motsvarande engagerar sig i bredbandsutbyggnaden genom att vara projektägare. Asa sockenråd var den enda förening som representerade en bygd i länet som fått projekt beviljat.

 

Augusti - 2016

2:a augusti hålls ett nytt informationsmöte i Bygdegården för de som inte kunnat närvara på mötet i juni. 40-tal besökare kom till detta möte.

Möte med Wexnet i slutet av augusti.. nu är det dags att summera anslutningar

Positivt besked från Wexnet!... -anslutningsgraden är tillräckligt hög för att gå in i projekteringsfas. Läs mer här: Nyheter Asa byanät 160822

 

Juli - 2016

Sockenrådets arbete med att få in beställningar pågår. Det var trögt i början men sen lossnade det ordentligt. Förberedelser inför ett extra informationsarbete 2 augusti inleds.

 

Juni - 2016

Nu är det dags att beställa bredband! Wexnet har i början på juni skickat ut Information om hur man beställer bredband. Sockenrådet och Wexnet bjuder in till Informationsmöte, 14 juni i Bygdegården. Mer information hittar ni här.Inbjudan_Asa_2 14 Juni

 

Maj - 2016

Positivt besked om finansiering av bredbandsprojektet. Asa byanät har fått finansiering från Landsbygdsprogrammet. Ut över detta har vi fått positiva signaler om kommunens finansiering av samledning.

 

April - 2016

Vi avvaktar beslut om finansiering från Landsbygdsprogrammet. Datum för beslut har flyttats fram.

 

 

September - 2015

Wexnet har skickat in ansökan om finansiering i landsbygdsprogrammet

Möte med Wexnet - planering av ansökan till EU