Asa sockenråd driver Asas utvecklingsfrågor i projektform. Tanken är med detta upplägg är att få med engagerade och berörda invånare, som tillsammans med styrelsen driver utvecklingen framåt för Asa.