Senaste nytt

Översyn av vägarna i Asa

Representant från Sockenrådet har tillsammans med Trafikverket tittat på möjliga förbättringar av våra vägar. Trafikverket uppskattade vårt initiativ...

2020-06-04 06:15:07

6 Juni firandet i Asa flyttas fram till 2021

På grund av rådande corona-situation blir det svårt att genomföra ett traditionellt 6-juni firande i Asa. Sockenrådet tycker det är beklagligt att...

2020-06-04 06:04:57

Medborgarundersökning: trygghet och säkerhet i trafiken

  Under april/maj genomför Växjö kommun en undersökning för att få in invånarnas tankar och upplevelser kring trygghet och säkerhet i...

2020-04-20 11:03:29

Inställt årsmöte

På grund av rådande situation med coronaviruset har styrelse beslutat att skjuta fram årsmötet. Nytt datum är inte beslutat. Boende i Asa kommer få...

2020-03-19 13:10:16

Ny översiktsplan Växjö Kommun

Asa Sockenråd har lämnat in synpunkter på den förslagna översiktsplanen för Växjö Kommun.   Läs vårt yttrande här:  ASA Synpunkter nya...

2020-02-13 11:22:03

Årsmöte 19 mars - 19:00

På sedvanligt vis bjuder vi in till årsmöte Tema detta år är landsbygdsutveckling och framtidsfrågor för Asa.  läs mer i programmet : Kallelse...

2020-02-12 11:33:07

Kommande evenemang