Senaste nytt

Kallelse till digitalt Årsmöte 18 mars 2021

Digitalt årsmöte på Teams den 18 mars kl. 19.00 för Asa sockenråd. Två årsmöten hålls efter varandra, det framskjutna årsmötet 2020 och 2021...

2021-02-24 08:54:39

Översyn av vägarna i Asa

Representant från Sockenrådet har tillsammans med Trafikverket tittat på möjliga förbättringar av våra vägar. Trafikverket uppskattade vårt initiativ...

2020-06-04 06:15:07

6 Juni firandet i Asa flyttas fram till 2021

På grund av rådande corona-situation blir det svårt att genomföra ett traditionellt 6-juni firande i Asa. Sockenrådet tycker det är beklagligt att...

2020-06-04 06:04:57

Medborgarundersökning: trygghet och säkerhet i trafiken

  Under april/maj genomför Växjö kommun en undersökning för att få in invånarnas tankar och upplevelser kring trygghet och säkerhet i...

2020-04-20 11:03:29

Inställt årsmöte

På grund av rådande situation med coronaviruset har styrelse beslutat att skjuta fram årsmötet. Nytt datum är inte beslutat. Boende i Asa kommer få...

2020-03-19 13:10:16

Ny översiktsplan Växjö Kommun

Asa Sockenråd har lämnat in synpunkter på den förslagna översiktsplanen för Växjö Kommun.   Läs vårt yttrande här:  ASA Synpunkter nya...

2020-02-13 11:22:03

Kommande evenemang